Hưng ơi học đi

Hỏi – ĐápHưng ơi học đi
Admin Nhân viên hỏi 6 tháng trước

Hưng ơi đừng nói nữa
Lớp mình còn gì đâu
Thầy thì đang đau đầu
Thế mà Hưng cứ nói